Upratovanie a servis budov

Služby

O nás

Spoločnosť MIVA Slovakia, s.r.o bola založená v roku 2005 ako pobočka spoločnosti MIVA BOHEMIA, a.s.
Od roku 2019 je spoločnosť MIVA Slovakia slovenskou firmou bez zahraničnej spoluúčasti.

Dezinfekčné prostriedky proti baktériám, vírusom a v súčasnej dobe proti COVID 19, ktoré spoločnosť MIVA Slovakia používa sú zapísané v „Registri biocídnych výrobkov“ na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky. Na vyžiadanie predložíme „Bezpečnostné listy“ používaných čistiacich prípravkov.

Spoločnosť MIVA Slovakia, s.r.o zabezpečuje pravidelné komplexné upratovanie:

  • Administratívnych centier
  • Kancelárií
  • Bánk a poisťovní
  • Budov štátnej správy
  • Škôl
  • Kultúrnych zariadení
  • Výrobných a skladových priestorov
  • Autosalónov
  • Špeciálne práce

Technologické postupy pre upratovanie a ošetrovanie jednotlivých typov povrchov vychádzajú z doporučení výrobcov a dlhoročných skúseností našej spoločnosti. Čistiace stroje, pracovné pomôcky a čistiace prostriedky majú potrebné výkonové parametre, resp. čistiace vlastnosti a sú prevažne od renomovaných svetových a domácich výrobcov.
Modernizácia upratovacej techniky, používanie stále šetrnejších, ekologicky nezávadných čistiacich prostriedkov vytvárajú predpoklady pre udržanie popredného miesta vo vysokej úrovni poskytovaných služieb.

Rybničná 40
83106 Bratislava
Slovensko

miva@miva-slovakia.sk

0902 933 061
02 3359 5300